יצירה ושחזור גיבוי

 

 

 

 

 

 

בפרק זה נעסוק ביצירה ושחזור של גיבוי.

 

כללי

פעולת הגיבוי מבצעת שמירה כללית של הנתונים הקיימים במערכת לרבות משתמשים, לקוחות, קמפיינים, הרשאות וכו'. בעת ביצוע הגיבוי נדחסת תיקיית הנתונים של מערכת הSQL לקובץ גיבוי אחד, לכן את הגיבוי יש לעשות על מחשב השרת בלבד, שכן רק עליו מופעלת מערכת הSQL. מומלץ לגבות את נתוני המערכת אחת לכל תקופה מוגדרת, לפי החלטת החברה.

 

גיבוי

על מנת לגבות את נתוני המערכת ניכנס ל"ראשי"-"צור גיבוי" ונבחר את התיקייה הספציפית על גבי המחשב בה נרצה שישמר קובץ הגיבוי. נאשר על ידי לחיצה על "הבא".

 

המערכת יצרה קובץ בשם "BackupXY.mbk" כאשר ה "X" מציין את היום, וה"Y" את החודש בו בוצע הגיבוי. למשל, במידה והקובץ נוצר ב16 למרץ, שם הקובץ יהיה "Backup1603.mbk".

 

שחזור גיבוי

על מנת לשחזר נתונים לתוך המערכת מתוך קובץ גיבוי שיצרנו ניכנס ל"ראשי"-"שחזר גיבוי", נבחר את קובץ הגיבוי שממנו נרצה לשחזר את הנתונים, ונאשר על ידי לחיצה על "הבא".

 

חשוב לזוכר כי שחזור נתוני המערכת ידרוס את הנתונים הקיימים. כלומר, גם אם היה לקוח בשם יוסי פייגנבוים במספר פקס 08-1234567, ובקובץ הגיבוי מספרו היה 08-7654321, המספר שיופיע כעת במערכת הוא המספר השני, שהיה שמור בקובץ הגיבוי.

 

עד כאן הפרק "יצירה ושחזור של גיבוי".

הוסף תגובה