הכנת תבנית ייעודית להדפסת המחאות

רקע

 

בתוכנת  מקשרון צ'ק ניתנת האופציה לערוך מספר תבניות (אחת או יותר) על מנת להנפיק את ההמחאות שאנו רוצים.

כל תבנית תוגדר עם חשבון בנק שונה וכמובן ניתן להגדיר המחאות מסוגים שונים

הגדרת חשבון התבנית ומטבע התבנית 

בשלב ראשון נגדיר את חשבון הבנק ומטבע (שקל או דולר) לחשבון. 

נבחר בתפריט הראשי "לערוך"

לאחר מכן במסך שנפתח:

 

נלחץ על הפלוס הצהוב  

ולאחר מכן נגדיר את פרטי חשבון הבנק במסך שיפתח:

למשל:

 

 

ונשמור.

 

במטבע נבחר את המטבע הרצוי:

 

וכך יראה למשל לאחר הגדרת החשבון והמטבע:

                                                                                  

 

אין בעיה להגדיר מספר חשבונות נוספים במערכת. 

הגדרת שדות ההדפסה:

לאחר שקיבלנו את ההמחאה/דוגמת ההמחאה מבית הדפוס, ניתן כבר לסרוק אותה ולהתאים את השדות במערכת כאשר ההמחאה הינה כרקע.

 

למשל דוגמאת המחאה (ללא פרטים מזהים כמובן):

הטעינה מתבצעת כך:

 

נעמוד על הרקע הלבן ונלחץ על הכפתור הימני בעכבר, 

נבחר ב:"הוספת רקע":

 

נבחר את הקובץ השמור (עדיף בפורמט jpeg)  ונטען: